Usluge

Kako ceo proces funkcioniše?

Konsultacije

Postavićemo mnogo pitanja kako bi razumeli Vaše poslovanje i poslovne ciljeve.

Analiza

Analiza uključuje tehnički deo samog sajta, kvalitet sadržaja i povratnih veza.

Istraživanje

Istražićemo Vašu konkurenciju koja se već rangiraju za ključne reči na koje želite da ciljate.

Ključne reči

Istraživanje ključnih reči nam pomaže da odredimo najbolje pojmove za pretragu.

Tehnički SEO

 Analiza tehničkog dela sajta i povratne informacije za dalja poboljšanja.

Izgradnja linkova

Linkovi sa sajtova visokog autoriteta pomažu vam u boljem pozicioniranju.

Prijavi se za besplatnu SEO analizu